KOMSAS Tingkatan 2

Erti Sebuah Pengorbanan 1
Link 1
Link 2
Link 3

Gema Sepi Gadis Genius

1. Puisi Tradisional
    Pantun Dua Kerat (Nasihat)   Klik
    Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan)   Klik
    Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)    Klik
    Syair Perang Saudara di Pahang    Klik
    Syair Mendapat Gemala Naga    Klik

2. Sajak
    Persahabatan    Klik
    Hari Guru    Klik
    Burung-burung Pagi    Klik
    Ketenangan    Klik
    Sajak Laut    Klik
    Warkah kepada Genarasi    Klik

3. Prosa Tradisional
    Raja Muda    Klik
    Hikayat Opu Daeng Menambun    Klik
    Hikayat Inderaputera     Klik
    Hikayat Anggun Cik Tunggal    Klik

4. Cerpen
    Anak Penggunting Rambut    Klik
    Capa Rengat     Klik
    Dendam     Klik
    Maaf Kupinta    Klik
    Gema Sepi Gadis Genius    Klik
    Warkah daripada Ibu     Klik

5. Drama
    Hemodialisis     Klik
    Inflakasta    Klik
    Di Sini Bakti Bersemadi      Klik